CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Khắc Hiền
Giới tính Nam
Website https://dokhachien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Định Yên 2
Quận/huyện Huyện Lấp Vò
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu GVG Tỉnh NH 2010 - 2011
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 564 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 106 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 712 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8421 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này