CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thanh Việt
Giới tính Nam
Website https://thanhviet009.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Hoá
Quận/huyện Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Đang bị khóa, Đang bị khóa
Đã đưa lên 5307 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 156 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2260 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1074898 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này