CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Khắc Thiên Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Khoa Chuyên Đại học Khoa học Huế
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 104 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 531 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 323 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75888 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này