CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lữ Ngọc Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Đông
Quận/huyện Huyện Thạnh Hóa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Lâm Tấn Giàu, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 80 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 183 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 152678 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này