CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trịnh Hồng Quế
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Bạc Liêu
Quận/huyện Thành phố Bạc Liêu
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 273 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 259 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 21 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1396997 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này