CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên dgthao
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/dgthao
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Duyên Hải
Quận/huyện Huyện Duyên Hải
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Huỳnh Thanh Phương, Thạch Ngọc Chinh
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2153 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40324 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này