CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phong Hóa
Quận/huyện Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Hồ Đình Chiến, Nguyễn Bình Tài
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này