CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Phong Dinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trung Trực
Quận/huyện Huyện Bến Lức
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 266 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 127 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 467238 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này