CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Hồ sơ sổ sách đoàn thanh niên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trọng Luật
Ngày gửi: 09h:18' 06-10-2015
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Văn bản điều hành
kiện toàn UV BCH, BTV , CHỨC DANH PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN xã an thịnh
Kính thưa quý vị Đại biểu !
Kính thưa toàn thể hội nghị
Căn cứ vào điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam.
Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ sau Đại hội Đảng bộ xã An Thịnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thực hiện thông báo Nghị quyết số 934, ngày 28/5/2015 của BTV huyện ủy Văn Yên về công tác cán bộ thuộc Đảng bộ xã An Thịnh.
Vào ngày 5 tháng 6 năm 2015, Hội nông dân xã An Thịnh đã tiến hành họp để bầu bổ sung, kiện toàn chức danh chủ tịch Hội nông dân xã An Thịnh. Tại hội nghị này đồng chí Nguyễn Văn Chi. UV BCH Đảng ủy – phó Bí thư Đoàn xã đã được Hội nghị bầu giữ chức danh chủ tịch Hội nông dân xã An Thịnh khóa VII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Để đảm bảo công tác cán bộ cán bộ Đoàn chủ chốt xã An Thịnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Hôm nay Đoàn TN xã An Thịnh tiến hành bầu bổ sung ủy viên BCH, BTV, chức danh phó BT Đoàn xã khoá XVI, nhiệm kỳ 2012-2017, thay cho đ/c Chi chuyển công tác. Để đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế bầu cử. Thay mặt BCH Đoàn xã khoá XVI tôi xin thống nhất về số lượng cần bổ sung ủy viên BCH, BTV, chức danh phó BT Đoàn xã An Thịnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:
- Số lượng UV BCH cần kiện toàn: 7 đ/c
- Số lượng UV BTV cần kiện toàn: 3 đ/c
- Chức danh phó BT đoàn xã: 01 đ/c
I. VỀ Tiêu chuẩn chung
1- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
2- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.
3- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác được giao; trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.
* Về hình thức bầu :
1. Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín:
** Bầu kiện toàn UV BCH.
Về số lượng bầu bổ sung ủy viên BCH Đoàn xã An Thịnh khoá VII , nhiệm kì 2012 – 2017 là 07 đồng chí.
Căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, quy định của điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về cán bộ Đoàn.
Căn cứ vào số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn có đồng chí nào ứng cử để bầu vào BCH đoàn xã An Thịnh? (Không có)
Như vậy không có ai ứng cử, xin chuyển sang phần để cử.
Về đề cử có 2 cách:

cách 1: Do ban tổ chức giới thiệu
cách 2: Do hội nghị giới thiệu.
Xin ý kiến Hội nghị chọn cách nào?
Vừa qua đã có ý kiến nhường quyền cho ban tổ chức giới thiệu.
Sau đây thay mặt cho ban tổ chức. Tôi xin giới các đồng chí có tên sau để Hội nghị bầu kiện toàn vào UV BCH đoàn xã An Thịnh khóa XVI, nhiệm kì 2012 – 2017.


TT
Họ và tên
Năm sinh
Dân tộc
Đoàn, Đảng
Trình độ


Văn hoá
Chuyên môn
Chính trị

1
Đoàn Văn Hà
1991
Kinh
Đảng
12/12
CĐ


2
Nguyễn Đức Chí
1989
Kinh
Đảng
11/123
Trần Minh Quân
1990
Kinh
Đoàn
12/12
TC


4
Cao Văn Thuận
1988
Kinh
Đảng
12/12

SC

5
Nguyễn Bá Ngọc
1992
Kinh
Đoàn
12/12
CĐ


6
Lương Quốc Việt
1990
Nùng
Đoàn
12/127
Nguyễn Thanh Lê
 
Gửi ý kiến