CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Bộ đề kiểm tra 15p - 1 tiết Toán 6-7-8-9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phan Thanh Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:15' 08-09-2011
Dung lượng: 276.1 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
Bộ Đề TOáN 6 Kì 2
KIểM TRA HìNH TIếT 28
( thời gian 45’)
Đề số I
Bài 1) (2điểm)
Vẽ tam giác ABC cóAB=3cm,AC=5cm,BC=6cm
lấy điểm Mnằm trong tam giác
vẽ các tia AM,BM, và đoạn thẳng MC
bài 2:(2 điểm)Các câu sau đúng hay sai:
a)góc bẹt là góc có2 cạnh là hai tia đối nhau
b)góc 600 và 400 Là hai góc phụ nhau
c)nếu tia0b nằm giữa hai tia 0avà Oc thì
aÔb+bÔc =aÔc
bài 3, (2 điểm )Hãy chọn phương án đúng trong các phương án A, B,C thích hợp :
1/Tia0t là phân giáccủa xÔy nếu :
A/Tia Ot là tia nằm giữa 2 tia Ox và Oy
B/ yÔt = tÔx
C/ Tia Ot nằm giữa hai tia 0x và0yvà yÔt= tÔx
2/ Cho đường tròn tâm O bán kính R , lấy điểmM sao cho OM=R thì :
A/ Điểm M nằm trên đường tròn
B/ Điểm M nằm ngoài đờng tròn
C/Điểm M nằm trong đường tròn
Bài 4 (4đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox vẽ 2 tia Oz và Oy sao cho xÔz=450:;xÔy=900
a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? vì sao?
b) Tính zÔy
c) Tia Oz là tia phân giác của xÔy hay không ? vì sao ?

Biểu điểm và đáp án :
Bài 1 Nêu được cách vẽ tam giác ABC được (1đ)
*Cách vẽ :
+ Vẽ đoạn thẳng BC =6cm
+Vẽ cung tròn tâm B bán kính 3cm và cung tròn tâm C bán kính 5cm cắt nhau tại A
+Vẽ các đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC cần vẽ
*Vẽ đúng hình được (1đ) 


Bài 2 (2đ)
Câu a) là câu đúng (0,5đ)
Câu b ) là câu sai (0,75đ)
Câu c) là câu đúng (0,75đ)
Bài 3 (2đ)
Mỗi câu đúng được 1đ)
1) Đáp án là C/
2) Đáp án là A/
Bài 4 Vẽ đúng hình được 0,5đ)
a) Vì trên một nửa mạt phẳng có bờ chứa tia Ox
xÔy < xÔz (900<1500)
=> tia Oy nằm giữa 2 tia Oxvà Oz
=> xÔy +yÔz=xÔz
=>yÔz=xÔz-xÔy
=> yÔz=1500-900
=> yÔz=600
b)Trong 3 điểm A ;B;C điểm B nằm giữa 2 điểm Avà C
Vì đường thẳng ab cắt 3 tia Ox; Oy Oz lần lựot tại 3điểm A; B; C ;mà tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz (BOy)
=> B nằm giữa 2điểm A và B.


Kiểm tra Học kì II Toán 6
(Thời gian làm bài 90’)
Đề số I
Bài 1 Hãy chọn câu đúng trong các phương án A; B; C thích hợp
1/Kết quả rút gọn của phân số đén phân số tối giản là :
A/ ;B;C
2/trong các phân số Phân số nhỏ nhất là
A/ B/ C
3bằng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓