CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet
Gốc > TIN TỨC - BÌNH LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GIÁO DỤC >

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu

(GD&TĐ) - Sáng nay (1/10), tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

c
Khai mạc Hội nghị Trung ương 6, khoá XI (Ảnh/VOV)

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ba nhóm vấn đề Trung ương cần tập trung thảo luận tại Hội nghị lần này liên quan tới kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục- đào tạo, khoa học - công nghệ và xây dựng đảng.

Riêng đối với lĩnh vực phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là những vấn đề đặc biệt quan trọng, đã được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư đặt vấn đề: Phải chăng đối với cả hai lĩnh vực này, đều phải đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa tư duy và nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành cho phù hợp với bối cảnh và yêu cầu mới.

Trên cơ sở đó, đổi mới căn bản cơ chế, chính sách, nhất là chính sách đầu tư và cơ chế tài chính; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới đồng bộ hệ thống giáo dục- đào tạo và nghiên cứu; triển khai khoa học- công nghệ; đổi mới công tác quản lý giáo dục- đào tạo, quản lý khoa học- công nghệ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, các nhà quản lý, nhất là những nhân tài đúng với tinh thần “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho phù hợp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: lĩnh vực phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là những vấn đề  đã được coi là quốc sách hàng đầu
 

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh về một số vấn đề cần được thảo luận, làm rõ trong lĩnh vực này như: Vì sao lúc này phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ? Phạm vi, mục tiêu yêu cầu của mỗi Đề án đến đâu? Đổi mới căn bản, toàn diện là gì? Những chủ trương, chính sách, biện pháp gì cần phải thống nhất ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới giáo dục-đào tạo và phát triển khoa học-công nghệ?...

Ngoài vấn đề trên, Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) còn thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến: Tình hình kinh tế- xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Chính sách, pháp luật về đất đai; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Với những nội dung của Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Minh Hằng (T.H)


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Việt @ 11:17 23/10/2012
Số lượt xem: 332
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến