CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Firmware Custom Từ 3.1.3 Đến 5.1.1 Dành Cho iPhone

Imagesd
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Thanh Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:39' 24-04-2013
Dung lượng: 5.3 KB
Số lượt tải: 3
Mô tả:

FIRMWARE (IOS)dành cho các máy

iPhone 2G (EDGE)

FW1.0/1A543a (Baseband 03.11.02_G)

FW1.0.1/1C25 (Baseband 03.12.08_G)

FW1.0.2/1C28 (Baseband 03.14.08_G)

FW1.1.1/3A109a (Baseband 04.01.13_G)

FW1.1.2/3B48b (Baseband 04.02.13_G)

FW1.1.3/4A93 (Baseband 04.03.13_G)

FW1.1.4/4A102 (Baseband 04.04.05_G)

FW2.0/5A347 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.0.1/5B108 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.0.2/5C1 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.1/5F136 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.2/5G77 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.2.1/5H11 (Baseband 04.05.04_G)

FW3.0/7A341 (Baseband 04.05.04_G)

FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.05.04_G)

FW3.1/7C144 (Baseband 04.05.04_G)

FW3.1.2/7D11 (Baseband 04.05.04_G)

FW3.1.3/7E18 (Baseband 04.05.04_G)

FW 3.1.3 là firmware cuối cùng cho iphone 2GiPhone 3G (EDGE)

FW2.0/5A347 (Baseband 01.45.00)

FW2.0.1/5B108 (Baseband 01.48.02)

FW2.0.2/5C1 (Baseband 02.08.01)

FW2.1/5F136 (Baseband 02.11.07)

FW2.2/5G77 (Baseband 02.28.00)

FW2.2.1/5H11 (Baseband 02.30.03)

FW3.0/7A341 (Baseband 04.26.08)

FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.26.08)

FW3.1/7C144
(Baseband 05.11.07)

FW3.1.2/7D11 (Baseband 05.11.07)

FW3.1.3/7E18 (Baseband 05.12.01)

FW4.0/8A293 - Gold Master (Baseband 05.13.03)

FW4.0/8A293 - Phiên bản chính thức (Baseband 05.13.03)

FW4.0.1/8A306 - Phiên bản chính thức (05.13.04)

FW4.0.2/8A400
- Phiên bản chính thức (05.13.04)

FW4.1/8B117 - Phiên bản chính thức (05.14.02)

FW4.2.1/8C148 - Phiên bản chính thức (05.15.04)

FW 4.2.1 là firmware cuối cùng cho iphone 3GiPhone 3GS

FW3.0/7A341 (Baseband 04.26.08)

FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.26.08)

FW3.1/7C144 (Baseband 05.11.07)

FW3.1.2/7D11 (Baseband 05.11.07)

FW3.1.3/7E18 (Baseband 05.12.01)

FW4.0/8A293 - Gold Master (Baseband 05.13.03)

FW4.0/8A293 - Phiên bản chính thức (Baseband 05.13.04)

FW4.0.1/8A306 - Phiên bản chính thức (05.13.04)

FW4.0.2/8A400 - Phiên bản chính thức (05.13.04)

FW4.1/8B117 - Phiên bản chính thức (05.14.02)

FW4.2.1/8C148a - Phiên bản chính thức (05.15.04)

FW4.3/8F190 - Phiên bản chính thức (05.16.00)

FW4.3.1/8G4 - Phiên bản chính thức (05.16.00)

FW4.3.2/8H7 - Phiên bản chính thức (05.16.02)

FW4.3.3/8J2 - Phiên bản chính thức (05.16.02)

FW4.3.4/8K2 - Phiên bản chính thức (05.16.02)

FW4.3.5/8L1 - Phiên bản chính thức (05.16.02)

FW5.0/9A334 - Phiên bản chính thức (05.16.05)

FW5.0.1/9A405 - Phiên bản chính thức (05.16.05)

iPhone4 (GSM) - iphone3,1


FW4.0/8A293 - Phiên bản chính thức (01.59.00)

FW4.0.1/8A306 - Phiên bản chính thức (01.59.00)

FW4.0.2/8A400 - Phiên bản chính thức (01.59.00)

FW4.1/8B117 - Phiên bản chính thức (02.10.04)

FW4.2.1/8C148 - Phiên bản chính thức (03.10.01)

FW4.3/8F190 - Phiên bản chính thức (04.10.01)

FW4.3.1/8G4 - Phiên bản chính thức (04.10.01)

FW4.3.2/8H7 - Phiên bản chính thức (04.10.01)

FW4.3.3/8J2 - Phiên bản chính thức (04.10.01)

FW4.3.4/8K2 - Phiên bản chính thức (04.10.01)

FW4.3.5/8L1 - Phiên bản chính thức (04.10.01)

FW5.0/9A334 - Phiên bản chính thức (04.11.08)

FW5.0.1/9A405 -Phiên bản chính thức (04.11.08)

iPhone4 (CDMA) - iphone3,3


FW4.2.5/8E128 - Phiên bản chính thức (1.00.05)

FW4.2.6/8E200 - Phiên bản chính thức (1.00.05)

FW4.2.7/8E303 - Phiên bản chính thức (1.00.06)

FW4.2.8/8E401 - Phiên bản chính thức (1.00.06)

FW4.2.9/8E501 - Phiên bản chính thức (1.00.06)

FW4.2.10/8E600 - Phiên bản chính thức (1.00.06)

FW5.0/9A334 - Phiên bản chính thức (3.00.03)

FW5.0.1/9A405 - Phiên bản chính thức (3.00.03)

iPhone4S - iphone4,1

FW5.0/9A334 - Phiên bản chính thức (1.0.11)

FW5.0.1/9A405 -Phiên bản chính thức (1.0.13)

FW5.0.1/9A406 -Phiên bản chính thức (1.0.14)

iPAD1 (Thế hệ 1)

FW3.2/7B367 - Phiên bản chính thức (06.15.00 BB cho ipad gsm)

FW3.2.1/7B405 - Phiên bản chính thức (06.15.00 BB cho ipad gsm)

FW3.2.2/7B500 - Phiên bản chính thức (06.15.00 BB cho ipad gsm)

FW4.2.1/8C148 - Phiên bản chính thức (07.10.00 BB cho ipad gsm)

FW4.3/8F190 - Phiên bản chính thức (07.11.00 BB cho ipad gsm)

FW4.3.1/8G4 - Phiên bản chính thức (07.11.01)

FW4.3.2/8H7 - Phiên bản chính thức (07.11.01)

FW4.3.3/8J3 - Phiên bản chính thức (07.11.01)

FW4.3.4/8K2 - Phiên bản chính thức (07.11.01)

FW4.3.5/8L1 - Phiên bản chính thức (07.11.01)

FW5.0/9A334 - Phiên bản chính thức (07.11.01)

FW5.0.1/9A405 - Phiên bản chính thức (07.11.01)


iPAD2 (thế hệ 2)

WIFI - FW4.3/8F191
WIFI - FW4.3.1/8G4
WIFI - FW4.3.2/8H7
WIFI - FW4.3.3/8J2
WIFI - FW4.4.4/8K2
WIFI - FW4.3.5/8L1
WIFI - FW5.0/9A334
WIFI - FW5.0.1/9A405

GSM - FW4.3/8F191 (BB 04.11.01)
GSM - FW4.3.1/8G4 (BB 04.11.01)
GSM - FW4.3.2/8H7 (BB 04.11.01)
GSM - FW 4.3.3/8J2 (BB 04.11.01)
GSM - FW4.3.4/8K2 (BB 04.11.01)
GSM - FW4.3.5/8L1 (BB 04.11.01)
GSM - FW5.0/9A334 (BB 04.11.08)
GSM - FW5.0.1/9A405 (BB 04.11.08)

CDMA - FW4.3/8F191 (BB 2.0.4)
CDMA - FW4.3.1/8G4 (BB 2.0.4)
CDMA - FW4.3.2/8H8 (BB 2.0.4)
CDMA - FW4.3.3/8J2 (BB 2.0.4)
CDMA - FW4.3.4/8K2(BB 2.0.4)
CDMA - FW4.3.5/8L1 (BB 2.0.4)
CDMA - FW5.0/9A334 (BB 3.0.3)
CDMS - FW5.0.1/9A405 (BB 3.0.3)


iTouch2G


FW4.1/8B117 - Phiên bản chính thức

FW4.2.1/8C148 - Phiên bản chính thức (firmware cuối cùng cho máy này)


iTouch3G

FW4.1/8B117 - Phiên bản chính thức

FW4.2.1/8C148 - Phiên bản chính thức

FW4.3/8F190 - Phiên bản chính thức

FW4.3.1/8G4 - Phiên bản chính thức

FW4.3.2/8H7 - Phiên bản chính thức

FW4.3.3/8J2
- Phiên bản chính thức

FW4.3.4/8K2 - Phiên bản chính thức

FW4.3.5/8L1
- Phiên bản chính thức

FW5.0/9A334 - Phiên bản chính thức

FW5.0.1/9A405 - Phiên bản chính thức

iTouch4G

FW4.1/8B177 - Phiên bản chính thức

FW4.2.1/8C148 - Phiên bản chính thức

FW4.3/8F190 - Phiên bản chính thức

FW4.3.1/8G4 - Phiên bản chính thức

FW4.3.2/8H7 - Phiên bản chính thức

FW4.3.3/8J2 - Phiên bản chính thức

FW4.3.4/8K2 - Phiên bản chính thức

FW4.3.5/8L1 - Phiên bản chính thức

FW5.0/9A334 - Phiên bản chính thức

FW5.0.1/9A405 - Phiên bản chính thức


AppleTV(2)

FW4.1/8M89
- Phiên bản chính thức

FW4.2.0/8C150 - Phiên bản chính thức

FW4.2.1/8C154
- Phiên bản chính thức

FW4.3.0/8F191m
- (chú ý: fw 4.3.0 có 4 build/ký hiệu khác nhau. 8F455 là mới nhất)

FW4.3.0/8F202

FW4.3.0/8F305

FW4.3.0/8F455

FW4.4.0/9A44V
FW4.4.1/9A335a
FW4.4.2/9A336a
FW4.4.3/9A405L
FW4.4.4/9A406a


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến