CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Gốc > Giáo án THCS > (8 thư mục)


Địa lý (47 bài)
Word-logo-small

Giáo án ôn HSG Địa Lý HAY

Ngày gửi: 2012-04-01 09:23:00

Word-logo-small

Giáo án ôn HSG Địa Lý

Ngày gửi: 2012-03-16 09:19:30

Pdf-small

Tài liệu Đổi mới PPDH và KT Đ...

Ngày gửi: 2011-09-27 19:09:08

Word-logo-small

HD giảm tải môn Địa Lý THCS

Ngày gửi: 2011-09-08 18:29:28


ÂM NHẠC (7 bài)
Pdf-small

Tài liệu Đổi mới KT ĐG môn Âm...

Ngày gửi: 2011-09-27 19:10:12

Pdf-small

Tài liệu bồi dưỡng môn Âm nhạ...

Ngày gửi: 2011-09-13 15:20:52

Word-logo-small

Giáo án Âm Nhạc 9 cả năm

Ngày gửi: 2011-09-08 18:49:23

Word-logo-small

HD giảm tải môn Âm nhạc

Ngày gửi: 2011-09-08 18:42:03


CÔNG NGHỆ (15 bài)
Pdf-small

Tài liệu Đổi mới KT ĐG môn Cô...

Ngày gửi: 2011-09-27 19:11:07

Pdf-small

Tài liệu bồi dưỡng môn Công N...

Ngày gửi: 2011-09-13 15:22:23

Word-logo-small

HD giảm tải môn Công Nghệ THCS

Ngày gửi: 2011-09-08 18:55:12

Word-logo-small

Giáo án Công Nghệ 9 hay

Ngày gửi: 2011-08-24 19:37:28


Mĩ Thuật (16 bài)
Pdf-small

Tài liệu Đổi mới KT ĐG môn Mỹ...

Ngày gửi: 2011-09-27 19:12:03

Word-logo-small

Giáo án Mỹ Thuật 8 cả năm

Ngày gửi: 2011-09-10 12:29:57

Word-logo-small

Giáo án Mỹ Thuật 9 cả năm

Ngày gửi: 2011-09-10 12:29:39

Word-logo-small

Giáo án Mỹ Thuật 7 cả năm

Ngày gửi: 2011-09-10 12:29:18


Tin học (13 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tin Học 9 cả năm

Ngày gửi: 2011-09-10 12:30:28

Word-logo-small

Bộ đề kiểm tra 15p - 1 tiết T...

Ngày gửi: 2011-09-08 21:37:25

Word-logo-small

HD giảm tải môn Tin Học THPT

Ngày gửi: 2011-09-08 18:56:20

Word-logo-small

Giáo án Tin học 9 trọn bộ

Ngày gửi: 2011-07-13 20:06:52


Slide0

Vong 3 phien ban 3

Ngày gửi: 2010-11-24 13:12:01

Word-logo-small

Tài liệu Môn Ngữ Văn THCS

Ngày gửi: 2010-11-22 22:39:20

Word-logo-small

Sự gắn bó "định mệnh" Huy Cận...

Ngày gửi: 2010-11-13 22:44:20

Word-logo-small

Nhịp điệu kể chuyện trong tiể...

Ngày gửi: 2010-09-12 20:27:19


Công nghệ (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Công Nghệ 9 cả năm

Ngày gửi: 2010-09-20 20:08:22

Word-logo-small

Giáo án Công Nghệ 8 cả năm

Ngày gửi: 2010-09-20 20:07:26

Word-logo-small

Giáo án Công Nghệ 7 cả năm

Ngày gửi: 2010-09-20 20:06:37

Word-logo-small

Giáo án Công Nghệ 6 cả năm

Ngày gửi: 2010-09-20 20:05:24


Word-logo-small

Sử dụng giáo án điện tử trong...

Ngày gửi: 2011-06-14 21:02:04

Word-logo-small

Tạo tình huống có vấn đề tron...

Ngày gửi: 2011-06-14 21:00:38

Word-logo-small

PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT C...

Ngày gửi: 2011-06-14 20:59:46

Word-logo-small

SKKN Sinh học - Tổng hợp Prôtêin

Ngày gửi: 2011-06-14 20:58:56